Postup při reklamaci zboží

 1. Vyplňte reklamační formulář, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce nebo jej můžete stáhnout ZDE. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Závadu popište co nejpodrobněji.
 2. V reklamačním formuláři uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
 3. Vyfoťte krabici včetně etiket a štítků, obsah zásilky po jejím otevření a reklamované produkty zblízka
 4. Informujte nás o záměru reklamovat zboží prostřednictvím e-mailu tym@proteinka.cz. Přiložte podepsaný reklamační formulář a fotografie závady. V případě požadavku na slevu z ceny není potřeba zasílat zboží zpět na naši adresu, postačí fotografie. My se Vám poté ozveme a navrhneme řešení.
 5. Pokud dané zboží chcete vrátit nebo vyměnit za jiné, vložte reklamační formulář do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
 6. Zásilku, včetně dokladu o koupi (faktura) a podepsaného reklamačního formuláře, odešlete na adresu: XXXXXX.
 7. Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovna nám bohužel balík přímo k nám nedoručí.
 8. Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line na svém uživatelském účtu.
 9. Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

Další potřebné informace

 • Při přebírání zboží od přepravce pečlivě zkontrolujte obsah zásilky. Poškozené zboží nepřebírejte a vraťte ho kurýrovi s připsáním zprávy, jak byla zásilka poškozena (protokol o poškození). Přepravce nám danou zásilku vrátí a my Vám ihned zašleme novou.
 • Pokud jste zásilku převzali, otevřeli a zjistili, že je zboží uvnitř poškozené, informujte přepravní společnost a také nás na emailu tym@proteinka.cz s krátkým popisem poškození a množstvím poškozených výrobků. Nezapomeňte přiložit pořízenou fotografii.
 • V případě, že přepravní obal (balík) vykazuje zjevnou vadu nebo je poškozen obsah zásilky, jste bezodkladně povinni nám toto oznámit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky na email tym@proteinka.cz. Pokud tak neučiníte v této době, nelze uznat nárok na reklamaci zásilky.
 • Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce či dovozce zboží. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude Vám zaslán nový produkt nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace máte nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.
 • Zvolil-li jste jiný než nejlevnější způsob dopravy, jsme Vám povinni vrátit náklady na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy.
 • Pokud doručené zboží bylo dodáno nekompletně nebo se jedná o zboží, které jste si neobjednali, informujte nás prostřednictvím e-mailu tym@proteinka.cz. Celou situaci prověříme a navrhneme řešení.
 • Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.
 • Nezasílejte zboží na dobírku. Nebude přijato, ale odesláno zpět.
 • Zboží můžete reklamovat také na našim výdejním místě.
 • Nevyhovující či očekávání nesplňující chuť či konzistence výrobků není důvodem k reklamaci zboží. Změny vzhledu způsobené přirozenou povahou zboží – olej usazený na povrchu, kapky tuku vzniklé při změnách teplot, oddělování sušiny atd. – nemají vliv na chuťové vlastnosti produktů a nemohou být uznány jako důvod k reklamaci.
 • U potravin je záruční doba uvedena na obalu ve formě data minimální trvanlivosti. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží a na dárky ke zboží. V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, máte právo jej reklamovat.
 • Více informací je možné nalézt ve Všeobecných obchodních podmínkách

Stáhnout reklamační formulář

Vrácení zboží

V souladu s platnou legislativou máte jako koncový zákazník právo na odstoupení od smlouvy, a to do 14-ti dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku produktů upravených na přání kupujícího či na produkty vyrobených speciálně a výslovně na jeho přání a které nebyly v době objednávky skladem. Rovněž se nevztahuje na dodávku produktu, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy

 1. Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete po přihlášení do uživatelské účtu nebo jej můžete stáhnout ZDE. Jsou v něm všechny důležité údaje, které k vyřízení odstoupení potřebujeme (číslo účtu, atd.). Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
 2. Informujte nás o záměru vrátit zboží v zákonné lhůtě prostřednictvím e-mailu tym@proteinka.cz. Přiložte podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy.
 3. Zkontrolujte, zda Vámi vracené zboží splňuje tyto náležitosti:
 • nebylo použito nebo nějakým způsobem poškozeno;
 • je kompletní včetně příslušenství;
 • je pokud možno v originálním nepoškozeném obalu.
 1. Zásilku, včetně dokladu o koupi (faktura) a podepsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy, odešlete na adresu: XXXXXX.
 2. Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovna nám bohužel balíček přímo k nám nedoručí.
 3. Vyřizování žádosti můžete následně sledovat on-line na svém uživatelském účtu.
 4. Balíček doporučujeme připojistit a zaslat „Doporučeně“. Po obdržení a kontrole vráceného zboží bezodkladně odešleme příslušnou částku na Vámi udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Další potřebné informace

 • V případě, že vracené zboží je částí objednávky nad 1200,- Kč a nebylo Vám tedy účtováno dopravné a cena objednávky se vrácením části objednávky sníží pod tento limit, jsme oprávněni ponížit vrácenou částku o dopravné, protože nebyla splněna podmínka pro získání výhody dopravného zdarma.
 • Nezasílejte zboží na dobírku. Nebude přijato, ale odesláno zpět.
 • 14-ti denní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li tato lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Je-li Vám se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Vámi a námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinen nám spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 • Více informací je možné nalézt ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady zasílajícího.

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy.